Pychotka Stołówka

Stołówka i Sklepik szkolny

Regulamin Stołówki

INFORMACJE OGÓLNE

Posiłki przygotowuje firma Pychotka (A.Wilkosz , M.Michno).

Obiady są przygotowywane i wydawane na miejscu w budynku SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114.

Posiłki przygotowywane ze świeżych produktów, zgodnie z normami żywienia przez świadczony personel. Obiady składają się z zupy, drugiego dania i kompotu lub herbaty.

Obiady wydawane od godz. 12:00 do godz. 15:00 wg ustalonego harmonogramu.

Chętni do korzystania z obiadów zapisują się wypełniając formularz zgłoszeniowy do pobrania w stołówce obiadowej. Koszt obiadu w roku szkolnym 2019/20 wynosi 9 zł w klasach od 1 do 3 i 10 zł w klasach od 4 do 8.

Osobom, które nie uregulują wpłat w terminie nie będą wydawane obiady do 5 każdego miesiąca.


PŁATNOŚCI

Odpłatności za obiady pobierane jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

Płatność można dokonać osobiście w stołówce szkolnej lub przelewem na konto firma Pychotka DANE PRZELEWU PYCHOTKA NR RACHUNKU: 37 1020 2892 00005902 0553 8436 W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ: KLASĘ , IMIĘ I NAZWISKO (DLA KOGO ZOSTAŁY KUPIONE OBIADY) , MIESIĄC I ROK ZA KTÓRY JEST DOKONANA WPŁATA PRZYKŁAD: KL. 1A ADAM KOWALSKI, IX 2017 (PROSIMY O ZACHOWANIE KOLEJNOŚCI!)

Wpłaty przlewowe dotyczące tylko jednego dziecka. W przypadku rodzeństwa wpłaty prosimy dokonywać osobnymi przelewami!

Wpłaty przelewowe są możliwe tylko w przypadku, jeśli dziecko będzie jadło obiady we wszystkie dni robocze miesiąca. W przypadku kiedy uczeń będzie korzystał z posiłków w wybrane dni, prosimy o wpłaty osobiście z zaznaczeniem konkretnych dni.

Wysokość opłat miesięcznych za obiad jest każdorazowo zależna od ilości dni roboczych i będzie podawana pod koniec każdego poprzedzającego miesiąca.


ODWOŁYWANIE OBIADÓW

W przypadku nieskorzystania z obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole (np choroba) należy powiadomić firmę Pychotka do godziny 8:00 rano w dany dzień osobiście lub telefonicznie (12-411-02-80 lub 669-278-789). Niezgłoszenie nieobecności nie podlega zwrotowi kosztów (możliwość odebrania obiadu do menażki).